Terms and Conditions / Algemene voorwaarden

Elproma B.V is geregistreerd bij de K.v.K te Utrecht onder nummer 30052271

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-,Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing. Een PDF exemplaar kunt u hier downloaden.

 

Elproma B.V is registered at the chamber of commerce of Utrecht under the number 30052271

 

All our offers and agreements are governed by the FHI General Conditions of Delivery 2010 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filled at the Chamber of Commerce of Gooi-, Eem and Flevoland under the number 40507574. You can download a PDF copy of these general conditions here.

 

Service
Machines
Test Placement

Click here to send us a e-mail with the request of  a test placement of one of our machines . Or give us a phone call  

 

 

News & Updates

News 

 

Adress

Elproma Vending

Nijendal 42 3972 KC Driebergen

The Netherlands 

Phone + 31 343 518724

Fax + 31 343 512286

coffee@elpromavending.eu

 

© 2015 by Elproma Vending